Energiemanagement in je woning: hoe voorzien we alle elektrische apparaten van voldoende stroom? En hoe houden we dat betaalbaar?

Een woning met zonnepanelen en een elektrische auto.
Een warmtepomp voor een woning
Gevraagde vermogen in een huishouden van apparaten

De mogelijke oplossingen: slim en minder slim

Hoe kun je ervoor zorgen dat je aansluiting niet overbelast raakt en de stroom betaalbaar blijft? Dat kan in eigenlijk op twee manieren: slim en minder slim.

Veranderingen in wet- en regelgeving

Daarnaast wordt een HEMS waarschijnlijk extra interessant omdat er twee veranderingen aan zitten te komen. Die twee veranderingen zijn het afbouwen van de zogenaamde salderingsregeling, waarmee je overtollige opgewekte energie die terug geleverd is aan het energienet niet later netto mag verrekenen, en de wijziging van de tariefstructuur voor je aansluiting op het stroomnet. Bovendien is een HEMS interessant omdat je kunt kiezen voor variabele stroomprijzen.

1. Afbouwen salderingsregeling zonnepanelen

Het hangt al jaren in de lucht, het is ook al jaren vooruitgeschoven, maar het lijkt er toch een keer van te komen. Voor de mensen met zonnepanelen is salderen de heilige graal. De opgewekte zonne-energie, waarvan je het meeste opwekt gedurende 6 maanden, mag terug geleverd worden aan het stroomnet om later in het jaar als het ware alsnog gebruikt te worden. Het tegen elkaar wegstrepen van terug leveren en verbruik heet salderen. En dat is heel gunstig voor mensen met zonnepanelen. Want zonder deze levering zouden ze voor de stroom die bij veel zon aan het net leveren veel minder krijgen dan ze betalen voor de stroom die ze op andere momenten van het net halen. Het maakt de economische keuze voor zonnepanelen interessanter, want de terugverdientijd wordt hierdoor verkort.

2. Wijziging van de tariefstructuur aansluiting

In Nederland heb je keuze uit een paar mogelijke capaciteiten voor je stroomaansluiting. De meest gekozen en gebruikte capaciteit is een 1x 35 ampère (een 1 fase aansluiting) of een 3x 25 ampère (3 fasen aansluiting), wat respectievelijke 8 kilowatt of 17,2 kilowatt aan vermogen vertegenwoordigt.

3. Kiezen voor variabele stroomprijzen

Een derde factor die het nu al interessant maakt om je energiehuishouden slim te sturen is de mogelijkheid om te kiezen voor flexibele stroomprijzen in plaats van vaste. Flexibele stroomprijzen zijn stroomprijzen die wisselen per uur, je betaalt dan de ‘kale’ stroomprijs zoals deze op de groothandelsmarkt verhandeld worden. Waar je normaal een vast tarief hebt per kWh, is hier de stroom dus flexibel per uur.

Screenshot van EasyEnergy, om 13:00 uur was de stroomprijs -1.879 cent
Hybride opstelling met een Solar Edge inverter en BYD batterij. Foto: EcoFusion.be

Apparaten koppelen en aansturen

Een grote uitdaging in het aansturen van apparaten om op “de juiste momenten” stroom te gebruiken, zit hem in de aansturing van deze apparaten. Ten eerste moeten ze überhaupt aangestuurd kunnen worden en ten tweede moet de interface en het protocol wat hiervoor gebruikt worden bekend zijn. Het HEMS en het apparaat moeten als het ware dezelfde taal spreken. Daarnaast moet het natuurlijk simpel werken en voor een leek makkelijk in te stellen zijn.

Wat kun je nu al doen?

Enkele fanatiekelingen (Een artikel van mij, in het Engels: How I built a HEMS with solar, a battery and a charge station) zijn zelf al aan de slag gegaan om energiemanagement in de woning mogelijk te maken. Het is nu vooral nog iets voor de early adopters, die of zelf iets gebouwd hebben of een apparaat voor aansturing aangeschaft hebben.

De toekomst

Een huis energie management systeem (HEMS) moet er dus voor zorgen dat alle wensen van de gebruiker meegenomen worden, dat het systeem een overzicht heeft van alle apparaten en wat ze op dat moment doen zodat ze ook slim en efficiënt aangestuurd kunnen worden.

Conclusie

De techniek is er klaar voor, veel apparaten zijn te koppelen of aan te sturen. Het is dus niet een kwestie van of het kan, maar hoe makkelijk we de integraties kunnen maken. Nu is het nog zo dat ieder apparaat zijn eigen protocol of smaakje van het protocol heeft, dit moet op termijn universeler worden om de adoptiesnelheid te vergroten.

Afbeelding van Pexels via Pixabay

--

--

Cyber security, smart grids, electric vehicles, distributed ledger technology, hardware. Owner of Innoshift B.V. Articles on personal title.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Harm van den Brink

Harm van den Brink

633 Followers

Cyber security, smart grids, electric vehicles, distributed ledger technology, hardware. Owner of Innoshift B.V. Articles on personal title.